Aktualności

Wyszukiwarka

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png

DZIEKUJEMY ...PANI SABINKO

To, co za nami, i to, co przed nami, ma niewielkie znaczenie w porównaniu z tym, co jest w nas”
Uczniowie udają się na wakacje, a Pani Sabinka Gajewska … na emeryturę.
To było wyjątkowe zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Jackowie. Podczas uroczystości Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice pożegnali odchodzącą na emeryturę wieloletnią nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej i historii - Panią mgr Sabinę Gajewską. Na uroczystości nie obyło się bez kwiatów, wzruszeń, podziękowań. Cała społeczność podziękowała Pani Sabinie za wieloletnią pracę na stanowisku nauczyciela. W swoich wystąpieniach zarówno Nauczyciele , Uczniowie jaki i Przedstawiciele Stowarzyszenia Społecznego Szkoła z Tradycjami podkreślali wkład pracy Pani Gajewskiej, dziękowali za zaangażowanie w codzienne życie szkoły, sumienną realizację obowiązków służbowych, za pomoc udzielaną całej społeczności. Jednocześnie życzyli zdrowia, pomyślności w gronie rodziny i przyjaciół, realizacji marzeń, podejmowania nowych wyzwań oraz rozwijania zainteresowań i pasji na nowym etapie życia.

 

 

ZA WSZELKIE PRZEJAWY ŻYCZLIWOŚCI - DZIĘKUJEMY.....

 

Szkoła to nie tylko Uczniowie i Nauczyciele, ale również Rodzice. Na koniec szkolnej uroczystości Dyrektor Szkoły podziękowała Tym Wszystkim , którzy swoją pracą i zaangażowaniem ułatwili życie „jackowskiej” społeczności . W ciągu całego roku szkolnego doświadczaliśmy od wielu osób dużo dobra w wielu sprawach, które trzeba było załatwić i rozwiązać. Bez pomocy Rodziców nie udałoby się zorganizować wielu szkolnych przedsięwzięć. Na serdeczne podziękowania zasłużyli na pewno Panowie :B. Kalinowski, N. Sznajder, T. Waśkiewicz, W. Pakuła, A. Waszkiewicz, K. Orłowski, A. Ciach, S. Bryk, J. Archacki , B. Pawlak, G. Kamiński, A. Wiśniewski S. Kozon oraz Pani W. Kalinowska.

KOLEJNY ROK ZA NAMI....


W dniu 23 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Jackowie. Uczniowie zaprezentowali krótki występ artystyczny o tematyce wakacyjnej. Podczas uroczystości najważniejszym elementem było nagrodzenie uczniów, który odznaczyli się swoja pracą i zachowaniem podczas mijającego roku szkolnego.
Jako pierwsi zostali nagrodzeni przedszkolacy. Za trud całorocznej pracy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. Następnie nagrody i świadectwa z wyróżnieniem otrzymały dzieci szkolne.
PRYMUSEM szkoły – osobą, która uzyskała w tym roku szkolnym najwyższą średnią ocen wśród uczniów klas 4 – 6 została DOMINIKA STUDZIŃSKA z klasy V. Jej średnia ocen za obydwa półrocza wynosiła 5,1 i dzięki temu otrzymała stypendium naukowe ufundowane przez organ prowadzący szkołę.
Wśród uczniów wyróżnionych znaleźli się ponadto:
Klasa VI - WIKTORIA SOBIERAŃSKA i JAKUB CHMIELEWSKI
• Klasa V - WIKTORIA PAKUŁA i ADRIAN DĄBROWSKI
• Klasa IV- JULIA WIERZCHOŃ i KRYSTIAN PAWŁOWSKI
• Klasa III- BARTOSZ WASZKIEWICZ i JAŚ KALINOWSKI
• Klasa II – ALA ŚWIERCZ, MICHALINA KUCHTA i AMELIA KOZON
• Klasa I – MAJA DĄBROWSKA
Wszyscy Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne za sukcesy w wychowaniu swoich dzieci.
Nagrodami książkowymi zostały wyróżnione także te osoby, które w całym roku szkolnym miały 100% frekwencję na zajęciach szkolnych. Są to: ALA ŚWIERCZ I JAKUB GARBACZ z klasy II oraz DOMINIKA STUDZIŃSKA z klasy V.
Nauczyciel wych. fizycznego wręczył nagrodę książkową ucz .kl. III KRZYSZTOFOWI GAJEWSKIEMU za osiągnięcia sportowe.
Dyplomy za wysokie wyniki w czytelnictwie otrzymali : ARTUR DĄBROWSKI i FABIAN JOŃCZYK z klasy II oraz ANNA SKURA i SEBASTIAN JABŁECKI z klasy IV.
Tradycją szkoły jest także przyznanie tytułu MISTRZA DOBRYCH MANIER w SZKOLNYM PLEBISCYCIE. W tym roku taki tytuł otrzymały dwie uczennice:
• w kategorii klas I-III - AMELKA KOZON z klasy II
• w kategorii klas IV-VI - NATALIA GIEREK z klasy V
Gratulujemy zdobywcom wszelkich nagród i życzymy dalszych sukcesów w przyszłym roku szkolnym.
Koniec roku to również moment, aby podziękować nauczycielom. Pani dyrektor skierowała do grona pedagogicznego takie podziękowania za pracę z uczniami, za zaangażowanie w różnego rodzaju dodatkowe formy pracy, za opiekę nad klasami i organizacjami.
Po części oficjalnej przyszedł czas na spotkania z wychowawcami w klasach, podczas których wszyscy otrzymali świadectwa.
A teraz to już tylko wakacje….

Więcej artykułów…

  1. TROPEM WROCŁAWSKICH KRASNALI

Podkategorie