Aktualności

Wyszukiwarka

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png

Loteria fantowa - 28.08.2016r.

FESTYN RODZINNY W BARCICACH

WYPRAWKA SZKOLNA - INFORMACJE DLA RODZICÓW

Informujemy, że do 15 września 2016 r. można składać w Urzędzie Gminy Somianka wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Somianka, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia. Stypendia szkolne są pomocą o charakterze socjalnym, w związku z tym miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 514,00 zł netto. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub uproszczonych rachunków (wystawionych imiennie na rodzica) – potwierdzających poniesione wydatki, z datą od 1 lipca 2016 r.

Będą refundowane między innymi wydatki na:

 • podręczniki (nierefundowane w ramach innych programów pomocowych), lektury, encyklopedie, słowniki i inne książki pomocnicze do realizacji procesu dydaktycznego, tablice przedmiotowe, edukacyjne programy komputerowe;
 • przybory szkolne, w tym tornistry, plecaki, piórniki, kalkulatory, zeszyty oraz inne artykuły i przybory szkolne;
 • sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputera (np. monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, modem, router, pendrive), tusze i tonery do drukarek, papier do drukarek;
 • strój sportowy, konieczny do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych;
 • strój galowy, obowiązujący zgodnie z wymaganiami szkoły (jeden komplet na rok szkolny);
 • niezbędne wyposażenie miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło, lampka do biurka;
 • inne pomoce niezbędne do nauki lub udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrumenty muzyczne);
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego, nie odliczonego w PIT;

 

Druki wniosków i załączników  można pobierać w Urzędzie Gminy (pokój nr 12) lub ze stron internetowych: www.somianka.pl zakładka „Załatwianie spraw” lub www.ugsomianka.bip.org.pl zakładka „Procedury załatwiania spraw”.

 1. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 12 lub pod nr telefonu (29) 741 87 90 lub 741 87 96 w. 36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Podkategorie